245.9875 MHz (Channel 80) Hotline: 02-642-4334

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ "ศูนย์วิทยุพระรามเก้า" หน่วยงานภาคประชาชน ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง รับแจ้งเหตุ ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทุกเวลา และทุกวินาที .. เพราะสำหรับเรา ทุกลมหายใจ .. "มีคุณค่าเสมอ"

What you do. May not be visible.
But we hear!

Rama9Rescue: Home

การสมัคร และต่ออายุสมาชิก

สำหรับบุคลทั่วไป อาสาสมัคร ตลอดถึงผู้มีจิตอาสา ที่ต้องการเข้าร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครแจ้งเหตุ และเป็นผู้ประสานงานส่วนหน้า ของทางศูนย์วิทยุพระรามเก้า สามารถสมัครได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ..

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยุพระรามเก้า เป็นหน่วยงานภาคประชาชน ที่เป็นสื่อกลางประสานงานระหว่างกู้ชีพ กู้ภัยต่างๆ โดยไม่แยกว่าเป็นบุคคลใด หน่วยงานใด โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ>> อ่านต่อ..

วิธีและขั้นตอนปฎิบัติ เมื่อพบเจอเหตุ

เมื่อท่านพบเจออุบัติเหตุ เหตุไฟไหม้ มีคนป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือ อาสาสมัครศูนย์วิทยุพระรามเก้าจะต้องทำอย่างไร?>> อ่านต่อ..

นามเรียกขาน รหัส ว. และวิธีการประสานเหตุ

ความรู้และความเข้าใจเบื้อต้น ในการใช้วิทยุสื่อสาร ถือเป็นจำเป็นในการใช้ประสานเหตุผ่านทางวิทยุสื่อสาร เรามาเรียนรู้ขั้นต้น เกี่ยวกับการทำงาน และวิธีปฎิบัติกันสักนิด ก่อนจะจับวิทยุสื่อสาร >> อ่านต่อ..

สินค้าและบริการ

ศูนย์วิทยุพระรามเก้า ได้มีบริการ และจัดจำหน่ายของที่ระลึก และอุปกรณ์จำเป็นในการใช้งานหลากหลายชนิด โดยเงินรายได้ จะนำไปใช้ในงานกิจการของศูนย์ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของศูนย์ ตลอดจนค่าดำเนินงานต่างๆ
>> คลิกเพื่อดูสินค้าทั้งหมด...

ติดต่อเรา

ศูนย์วิทยุพระรามเก้า มีจุดบริการสมาชิก 2 จุด และสถานีออกอากาศ 1 สถานี ทั้งนี้ยังไม่รวมฐาน ศูนย์ และมูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยที่ร่วมประสานเหตุต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพ .. โดยสามารถติดต่อศูนย์วิทยุพระรามเก้าได้ โดย
>> คลิกที่นี่...

.. ไกลจากแผ่นดินสยาม เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ได้รับรางวัลสลากจากงานของโรงเรียน เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องวิทยุ .. จากจุดเล็กๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัย กลายเป็นแรงบรรดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติในเวลาต่อมา..

เมื่อพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประสพนิกรไปยังที่ต่างๆ เรามักจะเห็นพระองค์ทรงมีสิ่งของ 3 ชิ้นที่ติดตัวพระองค์อยู่เสมอ อันได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ และแผนที่ .. เหตุใดพระองค์จึงมีวิทยุสื่อสารข้างกายพระองค์เสมอ? นั่นก็เพื่อรับฟังปัญหาและสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานั้นอย่างทันท่วงที .. พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และทรงเลือกใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

ศูนย์วิทยุพระรามเก้า ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกและบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างความดี ถวายในหลวง โดยการใช้วิทยุสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ก่อกวนบนคลื่นความถี่ .. เพราะการกดคีย์ของท่านบนความถี่ 245.9875 MHz อาจเป็นการให้ชีวิต หรือคร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์ .. โดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัว

Rama9: About Us

ศูนย์วิทยุ พระราม9

ศูนย์วิทยุ พระราม9 ได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 โดยมี คุณประเสริฐ เหลืองอร่ามเวช (พระราม9-1) เป็นผู้ก่อตั้ง พร้อมทีมงานอีกจำนวนหนึ่ง พวกท่านเหล่านั้นได้เสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ รวมไปถึงทุนทรัพย์ส่วนตัวมากกว่า 10 ล้านบาท ก่อตั้ง ศูนย์วิทยุ พระราม9 ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางภาคประชาชน คอยรับแจ้งเหตุและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านอุบัติเหตุ อัคคีภัย และสาธารณภัยต่างๆ ทั้งนี้ มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น เกิดอบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ เพลิงไหม้ ถูกสัตว์มีพิษกัด เจ็บป่วย ต้องการหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ

โดยทางศูนย์ จะติดต่อไปยังสมาชิกศูนย์วิทยุพระราม9 ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานเหตุส่วนหน้า เข้าตรวจสอบความร้ายแรงของเหตุการณ์ และแจ้งกลับมายังศูนย์วิทยุพระราม9 หลังจากนั้น ทางศูนย์จะทำหน้าที่ประสานงาน แจ้งระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ไปยังรถพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและประเมินถึงสถานการณ์ได้ตั้งแต่ยังไม่ถึงจุดเกิดเหตุ .. ซึ่งหากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรง สมาชิกของศูนย์วิทยุพระราม9ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้น ก็สามารถให้การช่วยเหลือได้ในทันที ทำให้เพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ประสบภัย... [สมัครเป็นอาสาสมัครแจ้งเหตุ ศูนย์วิทยุพระราม9]

ศูนย์วิทยุ พระรามเก้า ให้บริการโดยใช้ระบบวิทยุสื่อสารความถี่ย่านประชาชน CB 245 MHz. ช่อง 80 หรือ ความถี่ 245.9875 MHz. และยังสามารถโทรแจ้งผ่านหมายเลข 02-642-4334 ที่ปัจจุบันมีอาสาสมัครมากกว่า 10,000 นาย หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรกว่า 200 หน่วย อาทิ มูลนิปอเต็กตึ๊ง, มูลนิธิร่วมกตัญญู, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน, สถานีวิทยุจส.100 และ หน่วยแพทย์กู้ชีพต่างๆ เป็นต้น

ผู้บริหารศูนย์วิทยุพระรามเก้า สมัครร่วมเป็นสมาชิก

ผู้บริหาร ศูนย์วิทยุ พระราม9

ประเสริฐ เหลืองอร่ามเวช

ประธานศูนย์วิทยุพระราม9 พระราม9-1

สมชัย เจริญเพชรนาค

หัวหน้าคณะกรรมการที่ปรึกษา พระราม9-19

พงศ์ศักดิ์ โตอุรวงศ์

หัวหน้าศูนย์วิทยุพระราม9 พระราม9-15

ว่าที่ ร.ต.อรรถพร ศรีบัวพันธุ์

ฝ่ายการเงิน พระราม9-32

สุสวาท พิศุทธ์สุนทรกุล

ฝ่ายกิจการภายใน พระราม9-25

วิเชียร อนันต์เพิ่มพูน

ฝ่ายกิจกรรมภายนอก พระราม9-34

พล ปิยะสัจจะเดช

ฝ่ายจัดหารายได้ พระราม9-38

เกียรติศักดิ์ บุญยเนตร

ฝ่ายธุรการ พระราม9-13

เถลิงเกียรติ ศรีถาน

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ พระราม9-53
เกี่ยวกับศูนย์วิทยุพระรามเก้า สมัครร่วมเป็นสมาชิก

Rama9: Members

Measure Stuff

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Buy Things

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Write Things Down

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Check Stats

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Get Stuff Done

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Help & Support

Donec sed odio dui. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Donec sed odio dui. Nullam id dolor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis

Rama9: Updates

Version 1.0.1

Released on January 10th, 2012
 • New Full iOS 5 compatibility
 • Fix Push notifications update & fixes
 • New Added dashboard refresh button
 • fix Various UI enhancements

Version 1.0

Released on January 1st, 2012
 • New Initial release for iOS and Android

Rama9: Article

Rama9: Contact

กรณีต้องการติดต่อศุนย์วิทยุพระรามเก้า ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งตรงถึงเราได้โดยตรง.

Oops! Please correct the highlighted fields...

Thanks! I'll get back to you shortly.

Member Register

การสมัครสมาชิกแจ้งเหตุ ของศูนย์วิทยุพระรามเก้า

แจ้งถึงประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครสมาชิกแจ้งเหตุของศูนย์วิทยุพระรามเก้า ต้องเตรียมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

เอกสารการสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยุ พระรามเก้า

1.) แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยุพระรามเก้า ... (ดาวน์โหลดที่นี่)

2.) รูปถ่ายหน้าตรง 1" จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ (พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

5.) สำเนาใบอนุญาติใช้วิทยุสื่อสาร 254MHz. จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี, พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

6.) ค่าสมัครสมาชิก 220 บาท (จะถูกนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์)


ยื่นเอกสารเอกสารการสมัครสมาชิก ได้ตามจุดรับสมัครต่างๆดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 : สำนักงาน ศูนย์วิทยุพระรามเก้า

ณ อาคารสุรัตน์อพาทร์เม้นท์ ซอยรัชดาภิเษกซอย 7 แยกย่อย นาทองซอย 7 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.089-699-4842 (พระราม 9 – 13)

จุดที่ 2 : จุดรับสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยุพระรามเก้า เขตคลองเตย

ฝั่งตรงข้าม สน.ท่าเรือ อาคารเลขที่ 289 ถ.อาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 081-655-5435 (พระราม 9 – 25)

จุดที่ 3 : จุดรับสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยุพระรามเก้า เขตพระโขนง (ทีมงานมิตรภาพ)

ซอยอ่อนนุช 46 ช่วงโค้งสวัสดีกรุงเทพ เขตพระโขนง โทร.085-063-4725 (พระราม 9 – 53) หรือ 083-188-9282 (พระราม 9 – 18-59)

จุดที่ 4 : จุดรับสมัครสมาชิก ศูนย์วิทยุพระรามเก้า ตลาดคลองเตย (เปิดเวลา 12.00-17.00 น.)

บริเวณตลาดคลองเตย โทร.086-810-7766 (พระราม 9 – 34)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02–643-9922 หรือ 089-665-9495 พระราม 9 – 13 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันจันทร์ – วันเสาร์ หรือนอกเวลาทำการ และวันหยุด สมัครสมาชิก หรือ ต่อบัตร ได้ที่ซอยชานเมือง แยก 5 หลังบิ๊กซีรัชดา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. ติดต่อได้ที่หมายเลข 089-699-4842

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

Styles

h1. Nullam id dolor id nibh ultricies.

h2. Nullam id dolor id nibh ultricies.

h3. Nullam id dolor id nibh ultricies.

h4. Nullam id dolor id nibh ultricies.

h5. Nullam id dolor id nibh ultricies.
h6. Nullam id dolor id nibh ultricies.

Blockquotes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

This is a blockquote style example. It's cool.

Some Dude, Some Website

Columns

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna.

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Maecenas faucibus mollis interdum. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Curabitur blandit tempus porttitor. Donec sed odio dui. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum.

Toggle Lists

 • Q. What are the requirements for using this app?

  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

 • Q. How does it work?

  Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.

 • Q. How much does it cost?

  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Lightbox Images

Tooltips

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.